AD 2019

1 czer­wca 2011 r.

W Dzień Dziecka przed­staw­iciele Prze­o­ratu odwiedzili Świ­etlice Środowiskowe „Car­i­tas” przy parafii NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach i przy parafii Św. Krzyża oraz w Domu Dziecka wTczewie. Przekaza­l­iśmy ciasta od kawalera Leszka Mel­era oraz zaku­pi­one przez Kaz­imierza Smolińskiego mnóstwo słody­czy i owoców. Placówki te są od wielu lat wspo­ma­gane przez naszych kawalerów wiele razy w ciągu roku nie tylko w formie darów żywnoś­ciowych. Dzieci i młodzież resztę darów zanieśli do domów dla rodzeństwa.