AD 2013

18 lipca 2014 r.

Piel­grzymi z Wejherowa wybrali się na Jasną Górę już po raz pięt­nasty. Wśród nich byli Kawalerowie Koman­dorii Wejherowskiej, współ­funda­torzy obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej: kawaler Hen­ryk Jarosz i pos­tu­lant Jarosław Kierżnikow­icz. W cza­sie drogi jak mówią, towarzyszył im śpiew kaszub­s­kich pieśni religi­jnych, recy­tacje wier­szy i tek­stów w języku kaszub­skim, który bardzo pielęgnują.

Wielkim dla nas zaszczytem, ale też wydarze­niem jest obec­ność na Jas­nej Górze i spotkanie naszej „Wer­jrowści Mat­inci” z Czarną Madonną – mówił Jarosław, który m.in. niósł obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki Chorych na Duszy i Ciele, którego koronacji przed pięt­nastu laty dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Obraz jest darem dla świą­tyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i świętego Jana Pawła II w Toruniu.