AD 2013

23 kwiet­nia 2014 r.

Inic­ja­torem cyklu kon­certów poetycko-​muzycznych „Budu­j­cie na skale” z okazji 15-​lecia wiz­yty Ojca Świętego w Pelplinie jest kawaler Bog­dan Wiśniewski. Patronat objął ks. bp Ryszard Kasyna, starosta tczewski Józef Puczyński i bur­mistrz Pelplina Andrzej Stanuch. Pier­wszy kon­cert odbył się 23 kwiet­nia 2014 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej do słów Karola Woj­tyły w inter­pre­tacji aktorskiego małżeństwa.

Całość prowadził kawaler Bog­dan Wiśniewski. Pro­jekty plas­ty­czne i scenografię wykonał przeor Ste­fan Kukowski. Ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler. Udział w tym dos­to­jnym przed­staw­ie­niu wzięli przede wszys­tkim mieszkańcy Pelplina i okolic.

Następne kon­certy już niedługo…