AD 2017

20 wrześ­nia 2012 r.

Piekar­nia „MELER” jest znana nie tylko z wyśmien­itego pieczywa oraz wyrobów cukier­niczych lecz również z pode­j­mowanej przez jej właś­ci­ciela Leszka Mel­era, kawalera Orderu Świętego Stanisława, inten­sy­wnej dzi­ałal­ności dobroczyn­nej. Stały patronat od lat nad Klubem Sportowym „Wierzyca” Pelplin i Uczniowskim Klubem Sportowym Gminy Pelplin TENI­SISTARudno. Dobrodziejstw doz­nają również: Zespół Szkół Rzemieśl­niczych i Kupiec­kich Tczew, Zespół Szkół w Sub­kowach, Zespół Szkół Eko­nom­icznych Tczew „Gala Absol­wen­tów 2012”, II Konkurs Plas­ty­czny „Portret Mojej Matki” Fab­ryka Sztuk CREA­TUS Tczew, wielka impreza plen­erowa Kociewiacy, Kaszubi – pomiędzy kul­tur­ami Krzyżacy. Od lat wielu Jar­mark Cys­ter­ski w Pelplinie wspiera też dzi­ałal­ność Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kul­tury i Muzyki Łowieck­iej, nato­mi­ast Sto­warzysze­nie „Ogród nadzieji” zbiera fun­dusze dla Tczewskiego Hospicjum.

Bóg zapłać Kawalerze!