AD 2019

30 maja 2011 r.

Ks. Kanonik Feliks Kamecki, wicedziekan tczewski obchodził 35. rocznicę święceń kapłańs­kich. Nade wszys­tko jest pro­boszczem jedynego koś­cioła w Diecezji Pelplińskiej pw. Świętego Stanisława B.M. Del­e­gacja naszego prze­o­ratu złożyła wiz­ytę z życzeni­ami od wszys­t­kich kawalerów. Omówiliśmy również orga­ni­za­cję uroczys­tości związane z tablicą poświę­coną pro­boszc­zowi tejże parafii, który został zamor­dowany w obozie zagłady.