AD 2015

17 czer­wca 2015 r.

17 czer­wca 2015 roku w niedzielę odbyła się II Piesza Parafi­alna Piel­grzymka z Sub­ków na Górę Papieską w Pelplinie, ku czci świętego Jana Pawła. Orga­ni­za­torem piel­grzymki był ks. kanonik Feliks Kamecki, pro­boszcz parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach, a kierown­ikiem grupy ks. wikar­iusz Marek Szynkowski.

Na piel­grzymi 13-​kilometrowy szlak, wyruszyło ponad 90 osób. Trasa piel­grzymki wiodła przez Rados­towo i Rajkowy.

Po dotar­ciu do miasta biskupiego, sub­kowscy piel­grzymi zostali pod­jęci poczęs­tunkiem, zor­ga­ni­zowanym przez damę Koman­dorii Pelplińskkiej Prze­o­ratu Pomorskiego Alicję Słyszewską, Pieczywo i ciasta do posiłku zaspon­sorował, jak zazwyczaj, kawaler Leszek Meler. Grupa piel­grzymów po posiłku i odpoczynku udała się na mod­l­itwę przed relik­wiami Świętego do bazy­liki, a potem na Górę Jana Pawła II.