AD 2015

1 czer­wca 2015 r.

1 czer­wca 2015 na Dzień Dziecka z inic­jatywy i pełnej real­iza­cji Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego kawalera Witolda Sos­nowskiego, który przy­wiózł dary z Iglo­texu kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka mogliśmy wesprzeć najuboższe dzieci z rodzin wielodziet­nych. Setki pizz, bagi­etek oraz doku­pi­onych przez Witolda słody­czy obdzielono kilka­dziesiąt tczews­kich rodzin oraz Świ­etlice Środowiskowe Car­i­tas przy parafii Świętego Krzyża i Świętego Maksy­mil­iana Kolbe. Bóg zapłać za inic­jatywę i za dary.