AD 2011

21 października 2011 r.

Spotkanie orga­ni­za­cyjne dam i kawalerów naszego Prze­o­ratu, na którym omówiliśmy nasze dzi­ała­nia chary­taty­wne, sprawy orga­ni­za­cyjne i plany na przyszłość. Poszczególni kawalerowie zadeklarowali swoje inic­jatywy, w których uzyskają pomoc pozostałych członków Orderu. Pod­jęliśmy decyzję o współt­worze­niu Wielkiej Wig­ilii Miejskiej, ale też o spotka­niu opłatkowym naszego Prze­o­ratu. Oprócz widocznych na zdję­ciu byli również K.Smoliński i przeor.