AD 2012

18 lipca 2012 r.

Czarny dzień Gminy Osiek. Wsobotę 14 lipca z połud­niowego zachodu nad­ciągnęła trąba powi­etrzna niszcząc zabu­dowa­niai mie­nie mieszkańców połud­niowej części gminy. Trąba powi­etrzna total­nego spus­toszenia dokon­ała w miejs­cowości Dębia Góra, Rado­goszcz i Wycinki. Zabiła mieszkańca i zraniła kilka osób. Zniszczyła dorobek całego życia wielu rodzin i osób. Wobec tragedii ludzi których dotknęło nieszczęś­cie, kawaler Ste­fan Lubawski zor­ga­ni­zował w „Pol­pharmie” zbiórkę pieniędzy, sam dając kilka tys. zło­tych. Na jego prośbę właś­ci­ciel zde­cy­dował się wyasyg­nowaćpo 40 tys. PLN dla każdej z wymienionych Gmin. Pieniądze zostały przekazane na spec­jalne konta pomocy poszkodowanym utwor­zone w tych gmi­nach. Oto reakcja godna kawalera Orderu Świętego Stanisława.