AD 2009

10 października 2009 r.

Inwest­y­tura we Włocławku. Inwest­owany ks. Prałat Piotr Wysga, jeden z najbardziej zasłużonych księży Diecezji Pelplińskiej z rekomen­dacji kawalera Ste­fana Kukowskiego. Lau­dacji dokonał przeor Tadeusz Serocki. Przysięgę przyjął Wielki Mis­trz Jan Potocki.