AD 2009

26 lipca 2009 r.

Zostal­iśmy zaproszeni przez dziekana ks. Prałata Euge­niusza Sten­cla na odpust w Skór­czu z udzi­ałem ks. Infułata Stanisława Grunta w Jego 50. rocznicę kapłaństwa. Po uroczys­tej Mszy św. na ple­bani pod­czas obiadu złożyliśmy odpowied­nie dary.