AD 2014

21 grud­nia 2013 r.

Kawaler Witold Sos­nowski od wielu lat przy­go­towuje dary dla aut­en­ty­cznie bied­nych rodzin, które przed Bożym Nar­o­dze­niem odbier­ają paczki żywnoś­ciowe. Znacznie wspo­maga go w tym dziele kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, właś­ci­ciel firmy „Iglo­tex” przekazu­jąc pro­dukty żywnościowe.

Wydano: 350 bochenkówchleba, 400kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 150 kg pierogów ze serem, barszcz ukraiński mrożonki 250 kg także słody­cze. W tym roku na zaprosze­nie Witolda przy­było wiele rodzin, często wielodziet­nych dla których były to dary bez których nie byłoby wiecz­erzy wigilijnej.