AD 2020

24 sierp­nia 2011 r.

Na Inwest­y­turę do Wło­clawka mogli pojechać tylko kawaler Leszek Meler, pos­tu­lan­tka Halina Cybul­ska oraz Ste­fan Kukowski.

Inwest­y­turę poprzedz­iła Msza Święta odpraw­iana przez Bpa Wiesława Meringa z patri­o­ty­czną homilią. Msza wzbo­ga­cona była pięknym śpiewem oper­owym i poezją Bar­bary Bromont-​Spławińskiej - Prze­ora Włocławskiego. Zaprosil­iśmy do Tczewa na dzień następny Wielkiego Mis­trza i Wielkiego Prze­ora ze swoimi małżonkami.

Grupa Dam i Kawalerów uczest­nicząca w Inwest­y­turze Prze­o­ratu Kujawskiego.