lip­iec

5 lipca 2009 r.

Udział w Mszy Świętej z okazji 50-​lecia kapłaństwa Ks. Infułata Stanisława Grunta w kat­e­drze w Pelplinie. Mszę św. odpraw­iał ks. bp Jan Bernard Szlaga. Otrzy­mal­iśmy „złote” bło­gosław­ieństwo od dos­to­jnego Jubilata.

26 lipca 2009 r.

Zostal­iśmy zaproszeni przez dziekana ks. Prałata Euge­niusza Sten­cla na odpust w Skór­czu z udzi­ałem ks. Infułata Stanisława Grunta w Jego 50. rocznicę kapłaństwa. Po uroczys­tej Mszy św. na ple­bani pod­czas obiadu złożyliśmy odpowied­nie dary.