AD 2019

12 czer­wca 2011 r.

XIII Piknik Parafi­alny przy koś­ciele Świętego Józefa. Również i to spotkanie miało ogromną frek­wencję. Tu głównym orga­ni­za­torem była Akcja Katolicka. Współor­ga­niz­torem był kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Takie zaan­gażowanie miało odd­żwięk w podz­iękowa­ni­ach Ks. Pro­boszcza i Prezesa Akcji katolick­iej. Wspo­ma­gali darami to chary­taty­wne Leszek Meler i Piotr Rezmer.