AD 2018

30 marca 2011 r.

Starosta tczewski Józef Puczyński i Prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wręczają w siedz­i­bie firmy „Iglo­tex” w Skór­czu naszemu kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi podz­iękowa­nia za pomoc chary­taty­wną dla miasta i powiatu tczewskiego. Grat­u­lacje złożył również przeor.