AD 2017

27 wrześ­nia 2012 r.

Nasz Prze­o­rat, a szczegól­niekawaler Zbyszek Ciec­holewski był głównym dar­czyńcą baneru o powierzchni 40 metrów, który Sto­warzysze­nie Współpra­cown­ików Paulińs­kich Grupy Północ umieś­ciło za zgodą p. Tadeusza Bubki na jego wia­cie. Ten ogromny baner ma być reflek­sją dla kierow­ców jadą­cych autostradą. I oby tak było.