AD 2019

1 maja 2011 r.

Do przy­go­towa­nia się Kurii Biskupiej na uroczys­tości beat­y­fika­cyjne Jana Pawła II w Pelplinie włączył się nasz Prze­o­rat. W pro­jek­towanie zaan­gażował się Ste­fan Kukowski. Najwięk­szy wkład miał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, ale także część pozostałych kawalerów.

Na zdję­ciu mi​.in. jeden z wiel­kich banerów infor­ma­cyjnych fun­dowanych przez kawalerów.