AD 2012

9 grud­nia 2009 r.

Współor­ga­ni­zowanie nagrań i wytłocze­nie 20.000 płyt „Śpiewa­jmy Kolędy Panu”, na których kolędy śpiewają księża z Diecezji Pelplińskiej z bisku­pem na czele. Głównym spon­sorem jest kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk właś­ci­ciel firmy Iglotex.