AD 2018

10 marca 2011 r.

Zmi­ana na stanowisku prze­ora naszego Prze­o­ratu. Zrezyg­nował Tadeusz Serocki. Funkcje tę przyjął Ste­fan Kukowski, zaak­cep­towany przez wszys­t­kich kawalerów. Dekret mianowa­nia na stanowisko Prze­ora przysłali Wielki Mis­trz Jan Potocki i także Wielki Przeor Mar­ian Król.