AD 2019

22 kwiet­nia 2011 r.

Troską pro­boszcza ks. Pio­tra Wysgi było postaw­ie­nie nowego krzyża na cmen­tarzu. Kon­strukcję stalową zapro­jek­tował i wykonał kawaler Tadeusz Bąk.

Bóg zapłać!