AD 2013

3 maja 2014 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi, 3 maja po mszy świętej za Ojczyznę posad­zono dąb na tere­nie Parafii Krzyża Świętego w Tczewie w towarzys­t­wie prezy­denta miasta i starosty tczewskiego. Dorodne drzewo jest na pamiątkę kan­on­iza­cji Świętego Jana Pawła II. W uroczys­tości wzięły udział poczty sztan­darowe i wielu wiernych, którzy przy­byli na mszę świętą. Także i nasz Prze­o­rat ma w tym dziele swój skromny udział.