kwiecień

16 kwiet­nia 2009 r.

Audi­encja kawalerów Tadeusza Serock­iego, Ste­fana Kukowskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka u Biskupa Pelplińskiego J.E. Jana Bernarda Szlagi. Złożyliśmy życzenia imieni­nowe i przed­staw­iliśmy pro­gram dzi­ała­nia naszej kon­fraterni, co zostało przyjęte z dużą życ­zli­woś­cią biskupa, który udzielił swego paster­skiego błogosławieństwa.