AD 2019

23 maja 2011 r.

J.E. Ks. Biskup Pomoc­niczy Piotr Krupa zaprosił Ste­fana Kukowskiego i posła Kaz­imierza Smolińskiego na uroczystą Mszę Św. z okazji 50-​lecia kapłaństwa. W imie­niu wszys­t­kich kawalerów Prze­o­ratu życzenia złożył przeor. Po uroczys­toś­ci­ach w kat­e­drze pelplińskiej proszeni byliśmy także na obiad.