AD 2016

24 maja 2012 r.

Nasz Prze­o­rat włączył się w orga­ni­za­cję konkursu „Portret Mojej Matki”. Konkurs pro­muje wartości rodzinne poprzez twór­c­zość plas­ty­czną dzieci i młodzieży. Jed­nym z zac­niejszych spon­sorów był kawaler Orderu Orland Mach­nikowski z Lon­dynu. Prze­wod­niczą­cym jury był Ste­fan Kukowski, zaś wsparli wspani­ałymi pro­duk­tami i przy­go­towali raut dla dzieci, ich matek i orga­ni­za­torów kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler. Na zdję­ciu patronka konkursu P. Bar­bara Hamil­ton, znana portre­cistka z Anglii i prze­wod­niczący jury wręczają nagrody. Na drugim lau­reaci konkursu ze swoimi matkami.