AD 2020

24 czer­wca 2011 r.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu do rezy­dencji z okazji swoich imienin. W del­e­gacji byli: S.Kukowski, W.Mroczkowski, P.Rezmer oraz K.Smoliński. Po złoże­niu życzeń omówiliśmy nasze poczy­na­nia chary­taty­wne i pro­jekty darów dla koś­cioła św. Stanisława BM w Sub­kowach oraz dla budu­jącego się koś­cioła w Łebie, gdzie jesteśmy proszeni na odpust św. Jakuba. Po audi­encji sko­rzys­tal­iśmy z zaproszenia ks. Infułata Stanisława Grunta. Zaproszeni też zostali inni goś­cie Biskupa: starosta i wices­tarosta tczewski, prezy­dent miasta Tczewa, komen­dant Straży Miejskiej, starosta z Czech, ks. Jan Buk z tczewskiej parafii św. Fran­ciszka z Asyżu.