AD 2015

8 grud­nia 2010 r.

Nasz kawaler Ste­fan Kukowski został wyróżniony Sre­brnym Medalem „Labor omnia vincit” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegiel­skiego w Poz­na­niu za wiele inic­jatyw chary­taty­wnych i pracy organ­icznej także w ramach Orderu Świętego Stanisława.