AD 2019

24 maja 2011 r.

Z okazji urodzin J.E. Jan Bernarad Szlaga zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu wraz z osobami towarzyszą­cymi na wys­tęp Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” na godz. 17.00 do Kat­edry Pelplińskiej. Po wys­tępie kawaler Tadeusz Serocki zor­ga­ni­zował spotkanie z członkami Zespołu „Mazowsze” w Domu Opieki Społecznej przy wspól­nym grilu. Uczest­niczył także kawaler Tadeusz Bąk. Do wspani­ałej atmos­fery przy­czyniły się dary kawalera Leszka Mel­era i pos­tu­lanta Daniela Czapiewskiego.