AD 2011

14 wrześ­nia 2010 r.

Z inic­jatywy kapelana naszego Prze­o­ratu ks. Prałata Pio­tra Wysgi pow­stała tablica upamięt­ni­a­jąca bohaterstwo ks. Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę sol­i­darności. Mar­murową tablicę poświę­cił J.E. Jan Bernard Szlaga — biskup pelpliński. Pro­jekt społecznie wykonał kawaler Ste­fan Kukowski.