AD 2018

23 grud­nia 2012 r.

Dary dla ubogich z inic­jatywy kawalera Witolda Sos­nowskiego roz­dano potrze­bu­ją­cym bied­nym i bez­dom­nym. Przekazano 200 kg pierogów z kapustą firmy Iglo­tex (kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka), 300 chle­bów, 120 czeko­lad, ale także kredki i zeszyty. Do akcji włączył się kawaler Tadeusz Bąk. Z dobroczyn­nej akcji sko­rzys­tało ok. 200 osób.