AD 2017

27 lutego 2017 r.

27 lutego 2017. Del­e­gacja naszego prze­o­ratu w składzie: koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, ks.kapelan prałat Piotr Wysga, przeor Ste­fan Kukowski oraz zaprzy­jaźniony z Orderem ks. infułat Stanisław Grunt odwiedz­iła poważnie cho­ru­jącego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Chorych odwiedzać. Przekaza­l­iśmy gospo­dar­zowi za wielkie wspieranie dzi­ałań naszego prze­o­ratu podz­iękowa­nia i dyplomy. Pod­pisy­wane także przez biskupów pelplińs­kich i starostę tczewskiego. Kwiaty i podz­iękowa­nia dostała także małżonka naszego kawalera wspier­a­jąca swo­jego męża. Po słowach podz­iękowa­nia i życzeni­ach powrotu do zdrowia zostal­iśmy pod­jęci zac­nymi potrawami. Był także czas na omówie­nie naszych następ­nych poczy­nań charytatywnych.