AD 2016

31 sty­cz­nia 2016 r.

31 sty­cz­nia 2016. Do konkursu na szopkę betle­jem­ską Świętej Rodziny w ramach Orszaku Trzech Króli włączył się dziekan tczewski ks. Krzysztof Stolt­mann dając ogłosze­nie w parafi­ach. Przy­wieziono ok. 30 szopek, które oce­ni­ała komisja z prze­wod­niczą­cym Ste­fanem Kukowskim (mgr Sztuk Pięknych). Na Mszę Świętą 31 sty­cz­nia 2016 roku na godz. 11.30 do koś­cioła św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego w Tczewie zaprosił pro­boszcz wszys­t­kich nagrod­zonych i wyróżnionych. Pod koniec mszy Ksiądz Dziekan i Wielki Kan­clerz Orderu ŚS wręczali spec­jalne dyplomy oraz nagrody rzec­zowe wszys­tkim nagrod­zonym i wyróżnionym. W podz­iękowa­niu kapłan pod­kreślił rolę rodziny w przy­go­towa­niu do orszaku i budowanie wspól­noty rodzin­nej i społecznej przy wykony­wa­niu szopek. Zebrani wierni nagradzali każdego odbier­a­jącego gorą­cymi oklaskami, a po mszy zatrzymy­wali się podzi­wia­jąc kun­szt i pra­cochłon­ność wielu szopek wys­taw­ionych w kościele.