* Pełne wyniki Konkursu ! „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”

kardynal

Lista nagrod­zonych osób w Ogólnopol­skim Konkursie

poświę­conym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”

Konkurs Plas­ty­czny

Kat­e­go­ria wiekowa– Dzieci przedszkolne-​klasa III

I miejsce

Joanna Kamińska, lat 8 – Zespół Szkół Katolic­kich w Malborku

opiekun – Mag­dalena Splitt

II miejsce

Alek­san­dra Eich­ler , lat 7 – Zespół Szkół Katolic­kich w Malborku

opiekun – Mag­dalena Splitt

III miejsce

Maja Kaczyńska , lat 6 – Szkoła Pod­sta­wowa w Idzbarku

opiekun – Ewa Leśniak

Wyróżnie­nie

Natalia Kraw­czyk , lat 7 – Zespół Szkoł Katolic­kich w Malborku

opiekun – Mag­dalena Splitt

Wyróżnie­nie

Laura Josef , lat 6 – Szkoła Pod­sta­wowa w Idzbarku

opiekun – Ewa Leśniak

Wyróżnie­nie

Dorota Sowa , lat 7 – Zespół Szkół Katolickich

opiekun – Mag­dalena Splitt

Kat­e­go­ria wiekowa klasy IVVIII

I miejsce

Amelia Ptaszyńska , lat 13 – Szkoła Pod­sta­wowa w Brzydowie

opiekun – Beata Kucharczuk

II miejsce

Zuzanna Sza­uer , lat 14 – Zespół Szkół w Samborowie

opiekun – Joanna Kra­sowska, Marta Pokrzywicka

III miejsce

Oli­wia Staw­iarska , lat 14 – Zespół Szkolno-​Przedszkolny w Pietrzwałdzie

opiekun – Maciej Fryczyński

III miejsce

Agnieszka Sicińska , IV kl. 11 lat – Szkoła Pod­sta­wowa w Mikołajkach

opiekun – Marzena Dobrzyńska

Wyróżnie­nie

Laura Bud­nicka , lat 13 – Szkoła Pod­sta­wowa w Zwierzewie

opiekun – Agnieszka Turulska

Wyróżnie­nie

Kinga Kukiełka, VIII kl – Szkoła Pod­sta­wowa w Mikoła­jkach Pomorskich

opiekun – Marzena Dobrzyńska

Wyróżnie­nie

Antoni Słod­kowski, lat 11 – Szkoła Pod­sta­wowa w Durągu

opiekun – Agnieszka Kocik-​Zakrzewska

Mał­gorzata Zajda

Wyróżnie­nie

Weronika Spy­chała, lat 11 – Szkoła Pod­sta­wowa w Durągu

Wyróżnie­nie

Oli­wia Ceier, kl.VIII – Szkoła Pod­sta­wowa w Mikoła­jkach Pomorskich

opiekun – Marzena Dobrzyńska

Wyróżnie­nie

Milena Kaczyńska , lat 13 – Szkoła Pod­sta­wowa w Brzydowie

opiekun – Beata Kucharczuk

Wyróżnie­nie

Wik­to­ria Gronkiewicz , lat 14 – Szkoła Pod­sta­wowa w Brzydowie

opiekun – Beata Kucharczuk

Kat­e­go­ria wiekowa – Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce

Zuzanna Konik , lat 18 — I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Marszałka

Józefa Pił­sud­skiego w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

II miejsce

Mar­tyna Tro­janek, lat 18 – I LO im. Marsza­łka J. Pił­sud­skiego w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

III miejsce

Mateusz Omieczyński , lat 16 – Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

opiekun – Alek­san­dra Sobkiewicz

Kat­e­go­ria wiekowa– Placówki Ksz­tałce­nia Specjalnego

I miejsce Grand Prix Konkursu

Karol Mulik, lat 19 – Ośrodek Szkole­nia i Wychowanie OHP w Tczewie

opiekun – Woj­ciech Różanowski

II miejsce

Woj­ciech Mirowski – Spec­jalny Ośrodek Szkolno-​Wychowawczy

w Uśni­cach

opiekun – Katarzyna Burzyńska

III miejsce

Nikola Soból, lat 18 – Szkoła Branżowa I stop­nia Cos­i­nus w Gdyni

Hufiec Pracy Gdynia

opiekun – Joanna Lezner

Wyróżnie­nie

Ewa Dobies – Spec­jalny Ośrodek Szkolno-​Wychowawczy

w Uśni­cach

opiekun – Katarzyna Burzyńska

Wyróżnie­nie

Maja Idec – Spec­jalny Ośrodek Szkolno-​Wychowawczy

w Uśni­cach

opiekun – Katarzyna Burzyńska

Wyróżnie­nie

Grupa Przed­szkolna „Misie” — Spec­jalny Ośrodek Szkolno-​Wychowawczy

w Uśni­cach

opiekun – Alicja Kapszewicz

Wyróżnie­nie

Maksy­mil­ian Wol­ski , lat 171116 Hufiec Pracy w Kwidzynie

opiekun – Mar­i­ola Przewłoka

Część Lit­er­acka

I miejsce

Marcin Połosak, 16 lat – I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

II miejsce

Agnieszka Oli­wia Pawłowska, lat 18 – Liceum Ogólnokształcące

w Łaszc­zowie

opiekun – Aneta Bielecka

III miejsce

Natalia Brodowska, lat 17 – Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

III miejsce

Ewelina Gawryś, lat 17 – Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

Wyróżnie­nie

Nicol Chros­towska, lat 14 – Zespół Szkół Pod­sta­wowych w Samborowie

opiekun – Marta Pokrzywicka

Wyróżnie­nie

Grac­jan Godlewski, lat 18 – Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Człuchowie

opiekun – Janusz Wilczek

Wyróżnie­nie

Nikola Soból, lat 18 – Ochot­niczy Hufiec Pracy w Gdyni

opiekun – Joanna Lezner

Wyróżnie­nie

Łucja Szwarc, lat 15 – Zespół Szkolno-​Przedszkolny w Starym Targu

opiekun – Adam Langowski

Wyróżnie­nie

Fran­ciszek Wawer, lat 17 – I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

Wyróżnie­nie

Albert Płatek. Lat 18 – I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Garwolinie

opiekun – Ewa Pawełek

Jury w składzie:

Bog­dan Wiśniewski

Urszula Niewiarowska

Jarosław Bar­toszewski

Piotr Stec