Konkurs plastyczno-​literacki „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”

KONKURS — mate­ri­ały do pobra­nia: rksw2021.pdf