AD 2018

3 lutego 2018 r.

3 luty 2018. Rozdys­ponowal­iśmy w współpracy ze sto­warzysze­niem „Miłosierni”, którego współza­łoży­cielem jest wraz z mężem nasza pos­tu­lan­tka w Orderze Katarzyna Stu­dena. Przekaza­l­iśmy łącznie około 5 ton ubrań, które zgro­madził Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick. Dary otrzy­mali: DPS Gniew 20 worków (około tona), DPS Bielawki 15 worków, DPS Wol­sz­tyn 14 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Świeciu 8 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Wejherowie 12 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Chełm­nie 8 worków, Schro­nisko w Gdańsku, ul. Żaglowa 6 worków i około 50 rodzin wielodziet­nych z Tczewa. Wiele rzeczy było mało uży­wanych i dobrej jakości, więc radość obdarowanych była wielka. Potrzeby jeszcze więk­sze i akcja Prze­o­ratu Pomorskiego i Sto­warzyszenia trwać będzie nadal.