AD 2017

1 marca 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. obchody Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych były w Wejherowie wyjątkowo uroczyste. Poprzedz­iła je uroczysta msza św. z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym w koś­ciele pod wezwaniem Chrys­tusa Króla. Potem prze­marsz z akom­pa­ni­a­mentem Orkiestry Reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej do Bramy Piaśnick­iej, apel poległych i składanie kwiatów pod pom­nikiem Polaków poległych za wol­ność Ojczyzny w lat­ach 193989. We wszys­t­kich tych uroczys­toś­ci­ach brał udział nasz kawaler Hen­ryk Jarosz, akty­wny samorzą­dowiec i społecznik.