AD 2016

29 kwiet­nia 2016 r.

29 kwiet­nia 2016. Ponownie Firma „Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przekazała Świ­etl­icy Środowiskowej Car­i­tas przy Parafii Świętego Krzyża w Tczewie łącznie ponad sto kilo­gramów: mieszanki warzyw, buki­etu mieszanki królewskiej, talarków, pierogów, pyz z mięsem i pizzerek. Dar ode­brał opiekun świ­etl­icy ks. Krys­t­ian Fedek dla 40 swoich podopiecznych, dla których cza­sem jest to jedyny gorący posiłek. Trans­portem i przekazaniem darów zajął się kawaler Łukasz Par­tyka z żoną Anną (naszą pos­tu­lan­tką do Orderu). Zaan­gażowanym dar­czyń­com serdecznie dzięku­jemy w imie­niu dzieci i młodzieży.