AD 2016

15 luty 2016 r.

15 lutego 2016 na gorącą prośbę Pana Andrzeja Muchowskiego o wspar­cie Schro­niska Brata Alberta w Tczewie i właś­ci­ciela restau­racji „Piaskowa” naszego kawalera Pio­tra Rezmera, który od kilku lat trzy razy w tygod­niu nieod­płat­nie gotuje gorące posiłki dla bez­dom­nych z całego miasta zor­ga­ni­zowal­iśmy dostawę pro­duk­tów. Od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka z firmy „Iglo­tex” otrzy­mal­iśmy prawie 400 kg pierogów z mięsem oraz 1000 sztuk pizz. Ochoczo trans­portem i dys­try­bucją zajął się kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Pro­dukty te trafiły do: bez­dom­nych ze schro­niska, dwóch Świ­etlic Środowiskowych Car­i­tas, dla dzieci z dar­mowego zimowiska dla dzieci i młodzieży w Turzu, Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Zaś 100 kg pierogów i 360 pizz kawaler Witold Sos­nowski rozdys­ponował wśród naj­bied­niejszych tczewian (od lat posi­adamy taką listę) doda­jąc jeszcze do paczek różno­rakie pieczywo.