AD 2015

11 listopada 2015 r.

W tym roku skromny udział w uroczys­toś­ci­ach 11 listopada mieli nasi członkowie Prze­o­ratu. Śpiewnik patri­o­ty­czny był przy­datny na wspól­nym śpiewa­niu pieśni patri­o­ty­cznych, które zor­ga­ni­zował Klub Inteligencji Katolick­iej w Gdańsku odd­ział w Tczewie. Śpiewnik opra­cował Ste­fan Kukowski a fun­dował kawaler Kaz­imierz Smoliński. Oni też zapowiadali niek­tóre pieśni. W uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych brali udzia także dama Anna Bubka i kawalerowie Witold Sosnowski,Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Uroczys­tości miejskie niewąt­pli­wie były inspirowane ubiegłorocznymi, które w całości zostały zapro­jek­towane i real­i­zowane przez naszych kawalerów. Brawo dla miasta.