AD 2009

20 grud­nia 2009 r.

Wig­ili­jne Spotkanie Opłatkowe w Tczewie. Z inic­jatywy kawalera Ste­fana Kukowskiego wszyscy mieszkańcy Tczewa i okolic zostali zaproszeni na wig­ilię. Mimo kilku­nas­tostop­niowego mrozu przyszło ponad 5 tysięcy ludzi. Każdy mógł przeła­mać się opłatkiem pobło­gosław­ionym przez ks. Biskupa J.B.Szlagę i kilku­nastu księży. Przez prawie dwie godziny można było wysłuchać kolęd w wyko­na­niu różnych zespołów. Roz­dano w prezen­cie ponad 3.500 śpiewników z kolę­dami aby wspól­nie móc śpiewać kolędy. Roz­dawano fold­ery o trady­c­jach Bożego Nar­o­dzenia z cytatami Pisma Świętego. Dladzieci przy­go­towano kilka tysięcy zabawek i maskotek. Było światło betle­jem­skie i sianko dla wszys­t­kich. Atrakcją był żywy żłobek i jasełka przed­staw­iane przez młodzież. Jedzenia star­czyło dla wszys­t­kich, łącznie z ubogimi którzy zabier­ali jedze­nie do domu. W cza­sie wig­ilii wydano: 660 litrów barszczu, 800 kg pierogów, 400 kg uszek z grzy­bami, 220 kg kapusty wig­ili­jnej, 800 kg jabłek, 1000 kg gruszek, 1400 bochenków chleba, cukierki, ciasta i ciastek mnóstwo. Koor­dy­na­torem był S.Kukowski, oprawą sakralna kierował nasz kapelan ks. Prałat Piotr Wysga, logistyką zarządzał kawaler W.Mroczkowski, głównym dar­czyńcą kawaler T.Wło­dar­czyk, najwięcej ciast i pieczywa dostar­czył kawaler L.Meler i pos­tu­lant Piotr Rezmer.

Za najwięk­szą wig­ilię w Polsce wszys­tkim serdeczne Bóg zapłać!